Články označené štítkem „Záplavová území“:

ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Únanovka

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

1. 6. 2015
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Rokytka...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

11. 2. 2015
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Litenčický...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

27. 1. 2015
ilustrace

15 let od povodní 1997

Červencová povodeň roku 1997 měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích došlo...

4. 7. 2012
stránka: 123