Články označené štítkem „Zkapacitnění koryta“:

ilustrace

Dunávka zadrží více vody

Rajhradice – Povodí Moravy, s. p. dokončilo na Dunávce u Rajhradic retenční opatření. Došlo tak ke stabilizaci vodního...

16. 10. 2019
ilustrace

Povodí Moravy zvýší kapacitu koryta Moravy v Olomouci

V rámci výstavby protipovodňových opatření v Olomouci připravuje státní podnik Povodí Moravy druhou etapu (II. B etapa) zvýšení...

9. 2. 2015
ilustrace

Snižování hladiny řeky Bečvy a bagrování štěrkopísků nad...

PŘEROV : Na řece Bečvě zahajuje Povodí Moravy, s.p. 19. července každoroční srážku na jezu Přerov. Opět tedy dojde...

19. 7. 2013
ilustrace

Vodohospodáři vyčistili Dolanský a Dědinkovský potok

Státní podnik Povodí Moravy zajistil v uplynulých měsících vyčištění Dolanského a Dědinkovského potoka. Tyto drobné vodní toky...

18. 3. 2013
ilustrace

Stavba protipovodňových opatření v Třebíči

Výstavba druhé etapy protipovodňové ochrany města Třebíče obsahuje rekonstrukci nábřežních zdí, opevnění břehů a zvýšení...

4. 1. 2012