Nová online hra poskytuje dětem příležitost seznámit se s řekou Dunaj

Nová online hra DanubeAdventure.org poskytuje dětem příležitost seznámit se s řekou Dunaj. Jedná se o soubor kvízových otázek týkající se zvířat, rostlin, hydrologie, dějepisu a zeměpisu řeky a zemí podél jejích břehů a dovednostních her, které vytvářejí široký prostor pro další vzdělávání. V jedné z dovednostních her, musí například hráč zachytit rychle se objevující bubliny, které představují objekty, které by neměly být v řece, jako jsou například plastové pytlíky nebo rozbité lahve.

Hra Danube Adventure, je určena dětem ve věku mezi 10 a 14 let. Vzhledem k tomu, že je v současné době dostupná pouze v angličtině může zaujmout i starší děti a mládež. Hráči si mohou vybrat různé avatary a prožívat s nimi dobrodružství podél Dunaje, který je zde rozdělen do tří segmentů, kterými musí hráč projít. Na cestě proti proudu, se hráči setkávají s úlohami s výběrem odpovědí, kde pomocí správných odpovědí získávají body. Po dosažení určitého skóre, s pak mohou vybrat z více avatarů.

Hra byla spuštěna v rámci 3. Ministerské konference Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) ve Vídni 9. února 2016. Podstatou projektů environmentálního vzdělávacích MKOD je myšlenka, že pokud dostanou děti příležitost pochopit složitost řek a ekosystémů, budou se starat o jejich ochranu a v budoucnu se stanou uvědomělými dospěláky, tedy nadějí pro budoucnost řek a říčních ekosystémů.

Hru je možné hrát jak na počítači, tak na mobilním telefonu a je vhodná i pro pomalejší připojení.

publikováno 10. března 2016, 07:58 štítky: soutěž, soutěž pro děti, Dunaj,