VII. ročník soutěže Voda štětcem a básní

Zapojte se do soutěže pro děti od 7 do 15 let. Díla můžete posílat do konce března 2012. Podívejte se na podrobná pravidla.


„Voda štětcem a básní VII“ je volným pokračováním dětské výtvarné a literární soutěže poprvé vyhlášené státním podnikem Povodí Moravy na podzim roku 2005.

Téma letošního ročníku soutěže

Pohádky o vodě 

Komu je soutěž určena

 • dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy v souladu se stanovenou věkovou hranicí
 • žákům vybraných ZUŠ a ZŠ na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy, opět v souladu se stanovenou věkovou hranicí

Věkové kategorie

1. kategorie: do 7 let

2. kategorie: do 11 let

3. kategorie: do 15 let

Časový harmonogram soutěže

termín vyhlášení: 1. prosinec 2011

termín ukončení: 31. březen 2012

termín vyhodnocení: 30. duben 2012

termín vyhlášení výsledků: 17. květen 2012

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části

 • kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika
 • maximální rozměr výkresu A2
 • trojrozměrné předměty z různých materiálů do výšky 40 cm

Specifikace soutěžního materiálu literární části

 • poezie, próza
 • maximální rozsah textu na stranu formátu A5

Povinné údaje k soutěžním prací

 • jméno autora
 • věk
 • název díla
 • technika
 • adresa trvalého bydliště
 • adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga

Adresa pro doručení soutěžních prací

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
601 75 BRNO

Kontaktní osoba

Ivana Frýbortová, redakční rada

tel.: 541 637 222

e-mail: frybortova@pmo.cz

Vyhodnocení soutěže

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno ustanovenou komisí

Zveřejnění výsledků soutěže

v podnikovém Zpravodaji v roce 2012

na internetových stránkách Povodí Moravy, s.p. – www.pmo.cz

Důležitá upozornění

 • práce zařazené do soutěže se nebudou po jejím skončení vracet zpět jednotlivým autorům a budou dále využity k výzdobě prostor ředitelství podniku, závodů a provozů Povodí Moravy, s. p., případně budou doprovázet významné podnikové akce a další prezenční aktivity Povodí Moravy, s.p.
 • Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo na otištění těchto prací ve svých prezentacích
 • Povodí Moravy, s. p. si jako organizátor soutěže vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. snížení či navýšení počtu kategorií vymezených věkovou hranicí v závislosti na množství soutěžních prací, změnu termínu ukončení, vyhodnocení či vyhlášení soutěže apod.)

Ocenění vítězů

Vítězové obou kategorií všech věkových skupin, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu generálního ředitele a cenu redakční rady, obdrží diplomem a věcné ceny, které jim společně s vyrozuměním o vítězství budou doručeny poštou na adresu školy, kterou navštěvují, případně na adresu trvalého bydliště.

Vítězové, jejichž rodiče či blízcí příbuzní jsou zaměstnáni u Povodí Moravy, s.p. a zdržují se v sídle podnikového ředitelství, si mohou v místě určení ceny převzít osobně.

publikováno 13. ledna 2012, 22:34 štítky: soutěž pro děti,