VIII. ročník soutěže Voda štětcem a básní

Zapojte se i letos do soutěže „Voda štětcem a básní“, která byla poprvé vyhlášena Povodím Moravy, s.p. na podzim roku 2005. Jedná se o dětskou výtvarnou a literární soutěž, kde lze jednotlivá díla posílat až do konce března 2013. Podívejte se níže na sotěžní pravidla.

Téma letošního ročníku soutěže:

Voda různých tváří

Komu je soutěž určena:

 • dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. v souladu se stanovenou věkovou hranicí
 • žákům ZUŠ, ZŠ a MŠ na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy, opět v souladu se stanovenou věkovou hranicí

Věkové kategorie:

Kategorie „školčat“: do 6 let

1. kategorie: do 7 let

2. kategorie: do 11 let

3. kategorie: do 15 let

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 1. listopad 2012

termín ukončení: 31. březen 2013

termín vyhodnocení: 30. duben 2013

termín vyhlášení výsledků: 17. květen 2013

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části:

 • kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika
 • maximální rozměr výkresu A2
 • trojrozměrné předměty z různých materiálů do výšky40 cm

Specifikace soutěžního materiálu literární části:

 • poezie, próza
 • maximální rozsah textu na stranu formátu A4

Povinné údaje k soutěžním pracím:

 • jméno autora
 • věk, kategorie
 • název díla
 • technika
 • adresa trvalého bydliště
 • adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO

kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada

tel.: 541 637 222

e-mail: frybortova@pmo.cz

Vyhodnocení soutěže:

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno ustanovenou komisí

Zveřejnění výsledků soutěže:

v podnikovém Zpravodaji v roce 2013

na internetových stránkách www.pmo.cz

Důležitá upozornění:

 • práce zařazené do soutěže se nebudou po jejím skončení vracet zpět jednotlivým autorům a budou dále využity k výzdobě prostor ředitelství podniku, závodů a provozů Povodí Moravy, s.p., případně budou doprovázet významné podnikové akce a další prezenční aktivity Povodí Moravy, s.p.
 • Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo na otištění těchto prací ve svých prezentacích
 • Povodí Moravy, s.p. si jako organizátor soutěže vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. snížení či navýšení počtu kategorií vymezených věkovou hranicí v závislosti na množství soutěžních prací, změnu termínu ukončení, vyhodnocení či vyhlášení soutěže apod.) 

Ocenění vítězů:

Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu generálního ředitele a cenu redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek, který jim bude doručen na adresu školy, kterou navštěvují, případně na adresu trvalého bydliště.

publikováno 6. listopadu 2012, 09:15aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:43 štítky: soutěž, děti,