Zapojte se do Dne Dunaje

Zapojte se do Dne Dunaje (Danube Day), pomozte zajistit pozitivní budoucnost Dunaje a vyhrajte v této celodunajské soutěži skvělé ceny! V návaznosti na obrovský ohlas loňského ročníku soutěže “Danube Art Master – Mistr dunajského umění“ máte nyní příležitost připojit se k letošnímu ročníku. 

Vyzýváme děti ze škol, nevládních organizací, středisek denní péče a sdružení pro děti v povodí Dunaje, aby vytvořily umělecké dílo, které by oslavovalo životní prostředí Dunaje a přihlásily jej do této mezinárodní soutěže. Od roku 2004 tato soutěž spojuje tisíce dětí z celého povodí Dunaje.

Podrobnosti k soutěži
Výzva k vlastní umělecké tvorbě inspirované životním prostředím mohutného Dunaje a jeho přítoky je určená dětem ve věku 6-16 let. Tuto akci společně pořádá Global Water Partnership střední a východní Evropa (GWP CEE) a mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD). Soutěž by měla povzbudit děti k bližšímu pohledu na místní řeky a vodní plochy, a také k zamyšlení nad tím, co pro ně znamená životní prostředí. Soutěž tak motivuje mladé lidi, aby se zamysleli nad takovou vizí pro Dunaj, která by splňovala potřeby lidí různých národností a rovněž volně žijících živočichů. Znalosti o povodí Dunaje, které děti získají vstupem do soutěže, mohou následně hrát roli v jeho ochraně.

Vyhrajte skvělé ceny!
Soutěž se skládá ze dvou kol, národního a mezinárodního. Národní proběhne v každé zemi a vybraní národní vítězové obdrží ceny. Toto národní kolo se v jednotlivých zemích liší, proto prosím k získání podrobností kontaktujte organizátora ze své země. Vítězové národních kol budou poté vyzváni k účasti v mezinárodním kole. Tvůrci nejlepšího mezinárodního díla budou korunováni titulem ”Danube Art Master – Mistr dunajského umění” a budou odměněni motivující cenou jako je profesionální kamera a dalšími
dárky souvisejícími s vodním hospodářstvím.

Uzávěrka soutěže

Uzávěrka soutěže je 31. 7. 2015 a fotografie uměleckých děl ve formátu uvedeném zde posílejte na e-mail eva_mlejnska@vuv.cz (v digitální podobě) nebo na VÚV TGM, v.v.i., Eva Mlejnská, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 (v tištěné podobě).

publikováno 26. května 2015, 10:52aktualizováno 26. května 2015, 10:53