VD Hlohovecký rybník

Základní údaje:

Nádrž:VD Hlohovecký rybník
Tok:Včelínek, km 9,95
Účel:chov ryb, závlahy, stanoviště vzácných druhů rostlin a živočichů

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Zásobní prostor:1,842 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:167,80 m n.m.
Celkový objem:1,842 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná
Kóta koruny:169,53 m n.m.
Šířka koruny:7,00 m
Délka hráze v koruně:465,0 m
Výška hráze nade dnem:4,50 m

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-060 
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,186 m³/s
Q100 :21,500 m³/s
Q355d:0,011 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Obec s rozš. působností:Břeclav
Obec:Hlohovec
Katastr. území:Hlohovec

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Poznámka:Není nakládání s vodami, ale je o ně zažádáno.
Naposledy aktualizováno:1/2011