VD Vír II

Základní údaje:

Nádrž:VD Vír II
Tok:Svratka, km 111,60
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:vyrovnání nepravidelných odtoků ze špičkového provozu elektrárny Vír I, výroba elektrické energie
Uvedení do provozu:1954

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,018 mil. m³
Hladina stálého nadržení:377,45 m n.m.
Zásobní prostor:0,164 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:380,45 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,058 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:381,00 m n.m.
Celkový objem:0,241 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:desková železobetonová členěná – AMBURSEN
Kóta koruny:382,45 m n.m.
Šířka koruny:1,40 m
Délka hráze v koruně:165,0 m
Výška hráze nade dnem:11,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:1 × 800  mm
Provozní uzávěr:stavidlo
Kapacita při max. hladině:13  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:korunový, hrazený klapkami
Počet polí x délka přelivu:2 × 14,0  m
Kóta přelivu:378,80  m n.m.
Kapacita při max. hladině:200  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:1 × Kaplan
Výkon elektrárny:0,73  MW
Hltnost:1,7 - 8,0  m³/s
Provozovatel:E-ON, a.s.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-15-01-043 
Plocha povodí:486,38 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:3,800 m³/s
Q100 :105,000 m³/s
Q355d:1,090 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:55,000 m³/s
Minimální odtok:0,630 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Obec s rozš. působností:Bystřice nad Perštejnem
Obec:Vír
Katastr. území:Vír

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012