VD Znojmo

Základní údaje:

Nádrž:VD Znojmo
Tok:Dyje, km 132,73
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:týdenní vyrovnání nerovnoměrných průtoků v Dyji způsobených špičkovým provozem HC Vranov; vyrovnanými odtoky je zajišťován trvalý minimální průtok, průtok v Dyjsko-mlýnském náhonu od Krhovického jezu, odběry pro závlahy a odběry drobných odběratelů; výroba elektrické energie ve vodní elektrárně
Uvedení do provozu:1966

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:1,100 mil. m³
Hladina stálého nadržení:219,59 m n.m.
Zásobní prostor:2,450 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:225,59 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,740 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:226,99 m n.m.
Celkový objem:4,290 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná kamenitá
Těsnění:střední sprašové těsnění
Kóta koruny:228,49 m n.m.
Šířka koruny:4,50 m
Délka hráze v koruně:115,0 m
Výška hráze nade dnem:17,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1000  mm
Provozní uzávěr:kuželový
Kapacita při max. hladině:2 × 9,6  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:korunový, hrazený segmenty s klapkou
Počet polí x délka přelivu:2 × 8,7  m
Kóta přelivu:221,37  m n.m.
Kapacita při max. hladině:413  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:2 × Kaplanova přímoproudá
Výkon elektrárny:2 × 0,73  MW
Hltnost:2 × 6,0  m³/s
Provozovatel:E-ON, a.s.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-063 
Plocha povodí:2 464,10 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:10,250 m³/s
Q355d:1,870 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:130,000 m³/s
Minimální odtok:1,000 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Obec s rozš. působností:Znojmo
Obec:Znojmo
Katastr. území:Znojmo-Hradiště

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012