Zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Oznámení o zveřejnění

Časový plán – titulní strana 

Časový plán  

Časový plán v grafické verzi 

publikováno 4. října 2018, 10:12aktualizováno 11. října 2018, 09:57