Vodohospodářský dispečink

Vodohospodářský dispečink je hlavním řídícím, organizačním a koordinačním centrem. Zajišťuje dispečerské řízení Dyjskosvratecké vodohospodářské soustavy a ostatních vodních děl ve správě Povodí Moravy, s.p.

Sleduje a vyhodnocuje vodní stavy, průtoky, hladiny vody v nádržích, srážky, teploty, zásoby sněhu aj. Na tocích a vodních dílech, řídí účelné hospodaření s vodou, zajišťuje operativní a předepsané řízení manipulací s vodou a odběrů povrchové vody z nádrží a zdrží.

Zajišťuje zpracování manipulačních řádů, havarijních plánů, krizové řízení státního podniku. Zajišťuje činnost mezinárodního poplachového centra České republiky pro pohotovostní poplachový varovný systém (AEWS) zemí v povodí Dunaje. Provádí vyjadřovací činnost k manipulačním řádům cizích vodních děl, havarijním plánům, povodňovým plánům a k dalším dokumentům.

Nejen pro činnost hlásné povodňové služby dispečink provozuje a zajišťuje servis monitorovacích stanic na tocích a přehradách, jejichž data se objevují na internetu.

Účastní se hlásné a povodňové služby, podává informace povodňovým orgánům, spolupracuje s ČHMÚ při provádění předpovědní povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán obce s rozšířenou působností, krajů, ČHMÚ, Hasičský záchranný soubor ČR a oznamuje nebezpečí zvláštních povodní.

V problematice povodní a protipovodňové ochrany dále provádí školení účastníků před povodněmi, účastní se různých jednání v rámci ochrany před povodněmi. Vydává odborná stanoviska k povodňovým plánům, spolupracuje na určení stupňů povodňové aktivity v hlásných profilech atd.

Kontakt: Ing. Marek Viskot

Zajišťuje nepřetržitou povodňovou a havarijní službu

na telefonním čísle 541 211 737

Podívejte se, jak vypadá aktuální hydrologická situace na řekách a nádržích v povodí Moravy na hlavní stránce Povodí Moravy, s. p. nebo na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu

ilustrace

Hladiny většiny řek setrvávají pod dlouhodobým průměrem

Porovnání průtoků řek v Povodí Moravy s dlouhodobými měsíčními údaji stále vykazuje podprůměrné hodnoty. Vodnost některých...

23. 6. 2016
ilustrace

Rozšířený monitoring za přispění Zlínského kraje

Povodí Moravy,s.p. provedlo v tomto roce rozšíření automatického monitoringu. Finanční příspěvek na rozšíření automatického...

22. 12. 2011
ilustrace

Povodně na Zlínsku: Zaplněná luhačovická nádrž a velký test...

ZLÍNSKO, BESKYDY – Prudké přívalové deště na Zlínsku a v Beskydech v pondělí zalarmovaly povodňovou komisi ve Zlíně. Díky...

16. 8. 2011
ilustrace

Starostové z jihu Moravy získají aktuální informace o povodňové...

POHOŘELICE 10. března – Starostové z Jihomoravského kraje mají v měsících únoru a březnu jedinečnou možnost dostat...

11. 3. 2011
ilustrace

Upozornění na značné rozkolísání hladin v Dyji vlivem řízené...

Brno, 17. únor 2011 – V pondělí 21. 2. 2011 od cca 8:00 hod budou na jezu Bulhary prováděny manipulace z důvodu kontroly...

17. 2. 2011
ilustrace

Vyhodnocení povodňové situace – leden 2011

17. leden, 2011 – Přes naše území přecházela od západu fronta, která přinesla výrazné oteplení doprovázené srážkami. Srážky...

17. 1. 2011
stránka: 12