Čištění potoka ve Stříbrnicích

STŘÍBRNICE (okr. Uherské Hradiště) – Státní podnik Povodí Moravy, provoz Uh. Hradiště provedl čištění pravobřežního přítoku Medlovického potoka ve Stříbrnicích. "Ihned po dokončení čištění tohoto toku pokračujeme na odtěžení nánosů ze samotného Medlovického potoka v intravilánu obce," dodal vedoucí provozu Uherské Hradiště Martin Zábrana.

Oba toky patří mezi ty, které Povodí Moravy připadly do správy loni v rámci transformace ZVHS. Většina těchto drobných vodních toků je v dosti zanedbaném stavu a proto jsou stavební zásahy do koryt vodních toků neodkladné. V tomto případě se jedná o malé toky s velmi obtížnou přístupností. Tento faktor dosti ovlivňuje rychlost prováděných prací, neboť se těžká technika k těmto tokům prakticky nedostane.

Těžbě nánosů předcházela probírka břehových porostů, která byla zajištěna ve spolupráci s místním obecním úřadem.

Prohloubení pravobřežního přítoku pomůže nejen samotnému toku, ale i okolním pozemkům, které jsou v současné době značně podmáčeny a snížením hladiny se tyto pozemky postupem času odvodní.