Ekologická havárie na řece Blatě

Pracovníci Povodí Moravy, s.p. pomáhají likvidovat ekologickou havárii