Litovel – čištění toků

Pracovníci Povodí Moravy s.p. zahájili plánovanou údržbu drobných toků a ramen řeky Moravy v Litovli. Dvojice akcí zhruba za 4,3 milionu Kč počítá jednak s pročištěním koryta Radniční Moravy (Nečízu) ve městě, ale i s opravou poškozeného stavidlového objektu na odpadu Litovel včetně všech jeho stavebních částí. Samotnému předání staveniště předcházel odlov ryb.