Odstřely kmenů na Nových Mlýnech

Hasiči společně s Povodím Moravy, s.p. odstřelovali kmeny stromů a další objekty, které komplikovaly plavební provoz na dolní nádrži Nových Mlýnů.

Překážky nejblíže hlavním plavebním drahám odstraňovali v týdnu od 11. do 15. září 2017. Hladina v nádrži klesla v důsledku dlouhotrvajícího sucha.