Opravy Baťova kanálu mezi Babicemi a Huštěnovicemi

Povodí Moravy, s.p. začalo s opravou posledního úseku severní větve Baťova kanálu – seku mezi plavebními komorami Huštěnovice a Babice.

Od října do dubna 2019 bude v této části plavebního kanálu maximálně snížena hladina, aby tavební stroje mohly provádět patřičné úkony při obnově parametrů plavební dráhy, opravě a zajištění stabilizace břehů a hrází plavebního kanálu. „Veškeré práce budou zajišťovány z levého břehu Baťova kanálu tak, aby nezasahovaly do pravobřežní části hrází s cyklostezkou a provoz na ni mohl být bez omezení zachován,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní nfrastruktury a výše nákladů je 13,3 mil. Kč.