Video: Revitalizace Trkmanky

V roce 2021 Povodí Moravy dokončilo revitalizaci Trkmanky u Velkých Pavlovic. Vodohospodáři Trkmanku v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi prodloužili z původních 1891 na 2277 metrů. Vytvořili výrazné říční oblouky, protierozní opatření, tůně a úkryty pro drobné živočichy. Opatření zpomalila povrchový odtok vody, výrazně zlepšila splaveninový režim a zlepšila morfologii vodního toku. Vzniklo tak velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Záběry jsou z října 2021, tedy přibližně 4-5 měsíců po dokončení stavebních prací a výsadby.