Revitalizace u Nedakonic

Povodí Moravy v létě 2023 dokončilo revitalizaci vodohospodářského uzlu v Nedakonicích. Cílem prací bylo zabránit zanášení koryta Dlouhé řeky splaveninami, zlepšit morfologii vodního toku, zvýšit retenční a protipovodňovou funkci vodního toku a umožnit migraci ryb. V rámci revitalizace vznikly mokřady a tůně.

Revitalizační úpravy odstartovaly v červnu 2021, stavební práce vyšly na 82,5 mil. Kč. Projekt byl financován z Operačního programu Životního prostředí.