Srovnání variant PPO Troubky

Srovnávací analýza dvou variant protipovodňové ochrany obce Troubky. Jedná se o návrh Povodí Moravy, s. p. z roku 2010 a o návrh obce Troubky z roku 2013. Čtyři tématické oddíly postupně vysvětlují problematiku, projednanou 20. března 2013 na zastupitelstvu obce a poté představenou v Troubkách i veřejnosti. Oddíly Historie, Hydraulika podzemních vod, Rizika a Širší pohled na komplex souvislostí a vazeb poskytnou vodítko k pochopení komplexnosti a složitosti této potřebné stavební akce.