Testování vodního díla Vír

Pohled na vodní dílo Vír byl v uplynulých dnechojedinělý. Povodí Moravy zde totiž provádělo režimové měření, které se musí uskutečnit jednou za tři až pět let.

Návštěvníkům se tak naskytl pohled na vodu přetékající přes přeliv. Tedy betonovou, nejvýraznější část přehrady. Podobný obraz mohli lidé vidět naposledy v roce 2009, kdy Povodí Moravy měření provádělo naposledy. Voda přes přeliv přepadá v jiných obdobích pouze v období povodňových stavů.

Foto: http://www.2foto.cz/ (Charlota Blunárová a Jiří Hloušek)