VIDEO: Revitalizace Baštýnského potoka

Na pravém břehu Dyje v oblasti mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku vysadilo Povodí Moravy nový lužní les. Ten je součástí dokončené revitalizace Baštýnského potoka z listopadu 2020. Práce na obnově přirozeného vodního režimu lokality trvaly téměř rok a kromě zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka zlepší i protipovodňovou ochranu obce Drnholec.

Takto vypadá rozvolněný tok a lužní les na záběrech ze srpna 2021.