Výstava Amazonka připomíná 23 let od obrovského úspěchu

Výstava s názvem „Amazonka – 23 let od objevu pramenu českými expedicemi“ připomíná úspěchy českých vědců při cestě za objevením pramenů „královny řek“. Vznikla ve spolupráci Univerzity Karlovy a její Přírodovědecké fakulty s ministerstvem kultury, Povodím Moravy a dalšími partnery.

V pondělí 16. října výstavu slavnostně zahájil hydrolog a geograf Bohumír Janský, který je současně kurátorem a autorem výstavy. K vidění bude do 31. října na piazzettě Janáčkova divadla v Brně.

Kromě zajímavostí o Amazonce na výstavě najdete také srovnání největší světové a největší moravské řeky, které jsou sice z hlediska svých rozměrů nesrovnatelné, avšak v poslední letech oba vodní toky čelí obdobným problémům – hydrologickým extrémům a dopadům klimatické změny.