Na Národním dialogu o vodě oslavily podniky Povodí padesátku

 

Ve dnech 7. a 8. června 2016 se uskutečnil v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou Národní dialog o vodě, který se tentokrát věnoval 50. výročí vzniku Podniků Povodí.

Extrémní hydrologické události v první polovině 60. let minulého století, sucho v Čechách a povodně na Dunaji, spolu se zvyšujícími se požadavky na vodní zdroje vedly k reorganizaci vodního hospodářství. K datu 1. července 1966 vznikly správy povodí, organizačně začleněné pod Ředitelství vodních toků, které se později transformovaly na samostatné podniky. Do správy vodních toků tak byla uplatněna struktura založená na hydrologických hranicích, což přispělo ke komplexnímu řešení vodohospodářských úloh v rámci jednotlivých povodí. Podniky Povodí prošly od té doby dlouhým vývojem a dosáhly významných výsledků. Právě státní podniky Povodí se staly hlavním předmětem konference.

Státní podniky Povodí jsou významné vodohospodářské instituce, které navazují na dlouhé vodohospodářské tradice. Činnost a aktuální situaci jednotlivých podniků Povodí představili generální ředitelé v prvním bloku konference. „Povodí Moravy prezentovalo svoji dravost a oddanost oboru. Jsme sice nejchudší, ale jsme nejdrzejší a chceme touto zdravou dravostí co nejefektivněji řešit aktuální problémy vodního hospodářství. Padesát let usilujeme o to, abychom mohli úspěšně realizovat všechny projekty, které jsou ve veřejném zájmu,“ prohlásil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Druhou část konference vyplnily odborné přednášky na téma hydrometeorologie, povodňové modelování či přínos podniků Povodí ke stabilitě vodního hospodářství. Vedle tradičních organizátorů ČVTVHS a VÚV T.G.M. a GWP se na přípravě podílely také všechny státní podniky Povodí.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 10. června 2016, 14:49 štítky: konference, 50. výročí,