Projekt na Dyji je světově známý

Za „světově slavný“ můžeme bez nadsázky označit česko-rakouský projekt v hraničním úseku řeky Dyje, který nedávno přilákal portugalský televizní tým. V místech, kde po čtyřiceti letech znovu protéká třemi starými a dříve odstavenými meandry Dyje voda, provázeli redaktory manažeři projektu z obou zemí – Ing. David Veselý z Povodí Moravy, s.p. a DI Franz Steiner z viadonau. Řeka si nové možnosti rychle osvojila, což je z reportáže jasně vidět (od 9:50):

Pro ty, kteří si v portugalštině nejsou jisti, natočila již dříve reportáž také Česká televize:

Projekt revitalizace velké řeky je v České republice zcela unikátní. I proto byl oceněn několika cenami – získal například cenu sympatie a první místo v kategorii Volná krajina v soutěži Adapterra Awards a také Cenu Agentury ochrany krajiny a přírody ČR za přínos k ochraně a péči o naši přírodu a krajinu.

 

O projektu

Řeku Dyji společně s Moravou obklopuje největší a ekologicky nejcennější komplex lužních území střední Evropy. Přesto se ani Dyji v 70. a 80. letech minulého století nevyhnulo tehdy obvyklé napřimování toku a budování protipovodňových hrází. Opatření měla tehdy stabilizovat střeženou státní hranici a zajistit protipovodňovou ochranu. V krajině, která nyní bojuje se suchem, však zkrácený tok nežádoucím způsobem urychluje odtok vody. 

Povodí Moravy se proto spolu s rakouskými partnery pustilo do projektu, který je výjimečný i v evropském měřítku. Hraniční řece byly vráceny tři vedlejší mrtvé meandry. Napojením odstavených ramen získala řeka Dyje zpátky téměř třetinu své původní délky a současně také typický charakter nížinné řeky. 

Celkové náklady přeshraničního projektu, na kterém spolupracovala i rakouská strana, byly 899 387,04 eur, což činí necelých 23,5 milionu korun. Projekt byl financovaný z projektu Interrreg AT-CZ, z rozpočtu Povodí Moravy, s.p. a společnosti Viadonau – dceřiné společnosti rakouského ministerstva dopravy, inovací a technologií. Kolaudační souhlas byl vydán v březnu 2020.

 

publikováno 28. července 2021, 10:34 štítky: Napojení ramen, Dyje, přeshraniční spolupráce, Interrreg AT-CZ,