Reakce na reportáž ČT

Česká televize odvysílala v pátek 25. 11. v pořadu Události v regionech reportáž o zveřejnění technickoekonomické studie k lokalitě Čučice. Ze strany zpravodajství ČT se jedná o třetí reportáž redaktorky Blanky Poulové. V reportáži zaznělo několik nepravdivých a zavádějících tvrzení, které bychom rádi uvedli na pravou míru.

Pan starosta Aldorf nenašel zmiňovanou studii ve čtvrtek večer na internetu, jak zaznělo v reportáži. Studie mu byla zaslána ve středu 23. 11. dopoledne v 9:51 hod přímo na jeho vlastní e-mail, a to bezprostředně po telefonické domluvě a jeho souhlasu s tímto postupem. Starosta studii ještě během téhož dopoledne zveřejnil na Facebooku.

Tvrzení tiskového mluvčího Petra Chmelaře ze září a listopadu redaktorka popisuje jako by měla být v rozporu. Obě tvrzení jsou ale naopak v souladu: Povodí Moravy neplánovalo a neplánuje přehradu v lokalitě, nechalo pouze zpracovat studii k lokalitě Čučice. Právě proto, že se s realizací nádrže v lokalitě neuvažuje, je třeba hledat alternativní zdroje pro pokrývání potřeby vody, správně uvádí mluvčí.

Dále redaktorka tvrdí, že přehrada by mohla v přírodní rezervaci stát už za 16 let. A to i přesto, že ministři tvrdí opak. To je velmi zavádějící výrok, redaktorka totiž nezmiňuje, že ve studii je u časové osy napsáno, že počátek běhu harmonogramu je podmíněný rozhodnutím o výstavbě. K žádnému takovému rozhodnutí v letošním roce nedošlo a ani nedojde. Což potvrzuje ministr zemědělství přímo v reportáži.

Zavádějící je také výrok starosty Vladimíra Měrky, podle kterého se ve studii lže. Starosta má pravdu, že elektrárna Dukovany opravu potvrdila, že zdroj vody z vodního díla Čučice nepotřebuje. Nicméně tvrzení není v rozporu se závěry studie, podle kterých by v případě realizace k tomuto účelu nádrž mohla (nikoliv nutně musela) sloužit.

Zmíněná tvrzení ČT nejsou pravdivá a jejich použití v reportáži pokládá Povodí Moravy, s.p. jako neférové. Pevně věříme, že právě v takto citlivé záležitosti by informování veřejnosti mělo být co nejobjektivnější a nemělo by se dopouštět podobných faulů.

Studie samotná lokalitu Čučice vnímá jako problematickou z hlediska množství střetů v environmentální i rekreační oblasti. Což ale redaktorka vůbec nezmiňuje. Výstavbu vodní nádrže v této oblasti Povodí Moravy, s.p. nenavrhuje a navrhovat neplánuje. V tomto jsou tvrzení státního podniku dlouhodobě konzistentní.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 28. listopadu 2016, 14:41aktualizováno 28. listopadu 2016, 14:41 štítky: Česká televize,