Technicko-ekonomická studie výhledové lokality akumulace povrchových vod Čučice – vyhodnocení a ukončení veřejné diskuze

Povodí Moravy, s.p. odeslal v pátek dne 16. prosince 2016 písemné stanovisko dotčeným obcím, krajům a ústředním vodoprávním úřadům ve věci vyhodnocení a ukončení veřejné diskuze k technicko-ekonomické studii lokality akumulace povrchových vod Čučice. Povodí Moravy, s. p. dlouhodobě plánoval připravit ve dnech 13., resp. 15. prosince 2016 s dotčenými obcemi další setkání, ale s ohledem na časové kapacity se neuskutečnilo a muselo by být odloženo na měsíc leden příštího roku. Povodí Moravy, s.p. s ohledem na význam lokality pro dotčené občany, obce i širokou veřejnost považuje za nutné o závěrech veřejné diskuze touto formou informovat. Studie objektivně vyhodnotila vedle velkého vodohospodářského významu i aspekty socioekonomické, environmentální a další dopady na dotčené obce a území, a proto Povodí Moravy, s.p. nebude pokračovat ve zpracovávání dalších podkladů k tomuto záměru. Celé znění písemného stanoviska podniku naleznete v příloze. 

Příloha: písemné stanovisko Povodí Moravy, s.p.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 19. prosince 2016, 07:53aktualizováno 19. prosince 2016, 08:13 štítky: Čučice,