Vodu z nádrže k případnému požáru dopraví speciální čerpadlo

V pátek proběhlo na plumlovské přehradě taktické cvičení hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému. Zadání znělo jasně: „Následkem dlouhotrvajícího sucha došlo k rozsáhlému požáru lesního porostu, který ohrožuje rekreační oblasti. Vzhledem k rozsahu požáru a omezené komunikační síti je nutné zřídit dálkovou dopravu hadicemi.“ Kvůli suchu a nízkým hladinám řek musejí hasiči využívat vodu z vodních nádrží.  

Právě pro případy rozsáhlých porostů lesa, ke kterým je špatný přístup a zejména je časově náročná jízdní doba cisternami, slouží speciální čerpadlo HFS Hydrpsub 150. To dokáže čerpat vodu v místech s velkou sací hloubkou, tedy například z vodní nádrže, a voda je pak na místo požáru dopravována hadicemi. V případě sucha a nedostatku vody v řekách je pro rozsáhlé lesní požáry nemožné čerpat vodu z koryt toků. Jen pro představu – pro cvičení bylo potřeba čerpat množství 50 l/s a průtok v řece Hloučele byl jen 10 l/s. Stejně tak je nemožné čerpat vodu z vodovodního řadu. Toto speciální čerpadlo je uloženo na pracovišti HZS v Prostějově a slouží pro potřeby celého Olomouckého kraje. Taktické cvičení pro případ rozsáhlého požáru s nedostatkem vody bylo na VD Plumlov provedeno poprvé. Vodní nádrž Plumlov tak dokazuje svoji víceúčelovost nejen jako zdroj vody pro zajištění odběrů a nadlepšování průtoků pod vodním dílem, ale také jako významný prvek při likvidaci požárů a havárií.

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 12. června 2017, 16:22aktualizováno 13. června 2017, 08:58