I přes srážky je vody málo, zabezpečujeme minimální průtoky

Povodňové průtoky ze začátku května, vydatné přívalové bouřky z poloviny května a přívalový déšť na konci měsíce sice zvýšily průtoky v tocích, ale po jejich odeznění jsou koryta řek opět téměř prázdná. Vody v řekách je málo a v nádržích ve správě Povodí Moravy dochází k poklesům hladin. Důvodem je zabezpečení povolených odběrů a dodržení minimálních průtoků pod vodními díly. Právě přítoky do vodních nádrží byly v posledních dnech na mnoha místech nižší, než průtoky pod nádržemi. Situaci nezlepšily ani srážky, které spadly na Moravě z úterý na středu.

„Srážky v posledních týdnech jen pozastavily prohlubující se sucho v krajině, nedoplnily stavy podzemních vod a tak se vodnosti toků pomalu ale jistě vracejí k podprůměrnému stavu. Ze včerejška na dnešek na Moravě vyjma západu území spadlo minimum srážek. Hladiny řek tak nadále klesají. Sucho a podnormální vodnosti zaznamenáváme prakticky na celém území. Nejhorší je situace na jižní Moravě, Vysočině a Zlínsku," popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

O nedostatku vody v síti vodních toků svědčí hodnoty průtoků v minulých dnech, které dosahovaly ve vztahu k dlouhodobým měsíčním průtokům podprůměru. Nízké průtoky vykazují zejména toky na jižní Moravě, např. Litava v Brankovicích (13%), Velička ve Strážnici (10%), Rokytná v Moravském Krumlově (10%) a Jihlava v Ivančicích (37%). Se suchem se potýkají také řeky v kraji Vysočina: Želetavka ve Vysočanech (12%), Balinka v Balinách (8%), Oslava v Nesměři (31%), v krajích Zlínský a Olomoucký řeky dosáhly podnormálních vodností, nejčastěji 30 – 55%.

„Nízké přítoky způsobují pokles hladin ve vodních nádržích ve správě Povodí Moravy. Ty klesají z důvodu zabezpečování povolených odběrů a dodržování minimálních průtoků pod vodními díly, které jsou vyšší než přítoky do nádrží. Přívalové deště v minulém týdnu sice krátkodobě zvedly hladiny na drobných tocích, ale sucho v krajině bude při nedostatku srážek přetrvávat,“ dodává Gargulák. Na většině vodních děl je situace obdobná. V případě nedostatku srážek budou hladiny v nádržích nadále klesat. Ve VD Boskovice klesla hladina za poslední týden o 10 cm, ve VD Mostiště o 24 cm, ve VD Vranov o 33 cm, ve VD Slušovice o 9 cm, ve VD Luhačovice o 7 cm. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 8. června 2017, 10:36aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:13 štítky: sucho, hydrologická situace,