K udržení dobré kvality vody v Plumlovské nádrži pomohla finanční podpora obcí i kraje

Částkou téměř 300 tisíc korun přispěl Olomoucký kraj a šest obcí v okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této turisticky oblíbené vodní nádrži. Poskytnuté dotace byly stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Ze srážedel se dávkuje síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.

Poskytnuté dotace v roce 2022:
poskytovatel dotace   výše poskytnuté dotace
Olomoucký kraj 100 000 Kč
 Plumlov    73 021 Kč
 Prostějov    50 000 Kč
 Mostkovice    30 000 Kč
 Lipová    22 328 Kč
 Malé Hradisko    11 346 Kč
 Stínava    4 733 Kč
Celkem:  291 428 Kč

Povodí Moravy, s.p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. V loňském roce dokončilo také těžbu sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí vodní nádrže Plumlov a vysazením rostlin v sedimentační zdrži vytvořilo ojedinělou kombinaci vodního a mokřadního biotopu, který se podílí na filtraci přitékající vody do nádrže. 

Opatření jako srážení fosforu, zachytávání sedimentů a spláví nornou stěnou mají pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži. Před jejich realizací byl zákaz koupání na VD Plumlov vyhlašován často již v průběhu července. Rozhodující vliv na kvalitu vody v nádržích však vždy má její množství, teplota a především míra znečištění.

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. prosince 2022, 08:56 štítky: VD Plumlov, kvalita vody,