Konference Vodní nádrže 2015 se zúčastnilo přes 200 odborníků

Vliv sucha na vodní ekosystémy, problematika koupacích oblastí, možnosti řešení jakosti vody u vodních nádrží … to byla jen některá z témat konference Vodní nádrže 2015, kterou pořádalo Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností začátkem října v Brně.

BRNO: Konferenci pořádalo PM už potřetí a kromě tuzemských vodohospodářů ji navštívili i odborníci z Rakouska, Slovenska a Portugalska. „Konference měla vysokou odbornou úroveň, v rámci přednášek byly prezentovány všechny vědní obory od vodního hospodářství, správy povodí, kvality vod, biologie, limnologie, čistírenství až po klimatologii,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Dvoudenní konference byla letos zaměřená hlavně na vliv fosforu na kvalitu vody a na erozi zemědělské půdy a její význam pro zanášení nádrží a toků. Právě eutrofizace nádrží, eroze, transport a zdroje živin jsou v posledních letech velmi často diskutovaným problémem, a to nejen v odborných kruzích. Těší se i značné mediální pozornosti a postupy řešení a dosažené výsledky jsou se zájmem sledovány také širokou veřejností.

„Státní podnik Povodí Moravy se proto bude snažit o rozšíření monitoringu i přípravě projektů k omezení eutrofizace povrchových vod a zahájí jednání se znečišťovateli v otázce snížení vnosu fosforu do povrchových vod,“ uzavřel Hodovský. 

publikováno 9. října 2015, 06:49aktualizováno 9. října 2015, 07:56 štítky: konference, vodní nádrže, konference 2015,