Povodí Moravy dokončuje mokřad u Plumlovské přehrady. Zbývá ho osázet rostlinami

Stavba mokřadu, který bude přirozeným způsobem čistit přitékající vodu do Plumlovské nádrže, vstupuje do finální fáze. Posledním krokem, který ještě zbývá dokončit, je výsadba mokřadních rostlin. Ta byla zahájena 23. dubna. 

MOSTKOVICE: Povodí Moravy, s.p. začalo ve spolupráci s ochránci přírody z Prostějova a biologickým dozorem budovat mokřad ve vzdutí Plumlovské přehrady v listopadu loňského roku. Závěrečnou fází stavby je výsadba více jak tisíce kusů mokřadních rostlin. „Vysazovány jsou běžné druhy, které se v Plumlovské přehradě vyskytovaly ještě v osmdesátých letech minulého století. Ve výsadbách dominuje především orobinec a rákos,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Výsadby jsou navržené tak, aby se na vybrané ploše vytvořila centra výskytu jednotlivých druhů, ze kterých se budou následně šířit dál. Takovýchto center bude v mokřadu vysazeno celkem šest.

Mokřad u Plumlovské přehrady, jehož výstavba stála necelé 3 miliony korun a vysázení mokřadních rostlin vyjde na dalších 130 tisíc, bude sloužit jako vstupní filtr pro přitékající vodu do nádrže a nabídne i vhodné prostředí pro život a rozmnožování desítkám druhů živočichů. „Mokřad pomůže s dočištěním vody, ale v žádném případě nemůže zvládnout vše, co do přehrady přiteče,“ upozorňuje biologický dozor Petr Loyka. Budovat mokřad v přehradě jako je Plumlov není podle něj běžné. „Vznikne zde zajímavá kombinace vodního a mokřadního biotopu,“ dodal.

Povodí Moravy, s.p. v loňském roce dokončilo celkovou revitalizaci Plumlovské přehrady včetně rekonstrukce hráze. S vybudováním mokřadu tak vyčerpalo všechny možnosti, které správce vodních toků a nádrží v oblasti vodního hospodářství může provést, aby co nejvíce přispěl ke zlepšení kvality vody v Plumlovské přehradě. Teď již záleží pouze na tom, jaká voda do ní bude přitékat.

Povodí Moravy, s.p. v současné době buduje mokřad i u nedalekého Podhradského rybníka. Stavební práce zde začaly v únoru, pokud půjde vše podle plánu, jako doposud, mokřad bude hotový letos na podzim.

publikováno 18. dubna 2014, 09:00aktualizováno 24. dubna 2014, 12:51 štítky: Plumlov, Podhradský rybník, mokřad, čištění vodní nádrže,