Povodí Moravy zahájilo předprojektovou přípravu vodního díla Skalička

Povodí Moravy pokračuje v přípravě protipovodňové ochrany Pobečví. V současnosti zahajuje průzkumné a projekční práce na vodním díle Skalička. Vodní dílo Skalička bude mít podobu bočního suchého poldru s manipulovatelným objektem.

Povodí Moravy s. p. pokračuje v přípravě protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, jejichž součástí je vodní dílo Skalička. Na základě usnesení vlády č. 597 ze dne 14. 7. 2022 bude mít VD Skalička podobu boční suché nádrže s manipulovatelným objektem. Aktuálně vodohospodáři zahajují předprojektovou přípravu vodního díla. „V následujících týdnech zahájíme projekční práce, geodetické zaměření, inženýrskogeologický průzkum a další studie, které nám upřesní informace o stavbě bočního suchého poldru u Skaličky. Výstupem bude technická studie, která poslouží jako podklad pro technický návrh stavby. Dozvíme se například kudy přesně je možné vést hráz, informace o použitých materiálech, jejich dostupnosti, logistice a harmonogramu výstavby,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V lokalitě již kontinuálně probíhá hydrogeologický monitoring, který mapuje hydrologické poměry v lokalitě. Práce na předprojektové přípravě vodního díla Skalička budou dokončeny v polovině roku 2025. Následně budou zástupci dotčených obcí seznámeni s výsledky technické studie.  

Povodí Moravy, s. p. připravuje VD Skalička na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ve variantě bočního suchého poldru s nápustným objektem, který umožní regulaci napouštění poldru v závislosti na průtocích v řece Bečvě.

Kromě předprojektové přípravy probíhají od roku 2016 výkupy pozemků a staveb, které jsou dotčeny připravovaným vodním dílem. Výkupy nemovitých věcí vyjdou přibližně na 1,2 miliardy korun, do současné doby už bylo za nemovitosti vyplaceno více něž 750 milionů korun. Výkupy jsou naplánovány do konce roku 2027.

Povodí Moravy, s. p. pokračuje v přípravě protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy. Příprava a realizace protipovodňové ochrany v Pobečví byla rozdělena do dvou etap. V rámci I. etapy se připravují technická a přírodě blízká opatření v obcích a městech podél Bečvy. Tato opatření zajistí převedení padesátileté vody. Ve II. etapě dojde k výstavbě vodního díla Skalička, které zvýší povodňovou ochranu daného území na úroveň povodně z roku 1997, tedy na více jak stoletou vodou. Zahájení předprojektové přípravy fakticky odstartovalo II. etapu realizace protipovodňových opatření v Pobečví. 

Suchý poldr je vodní dílo sloužící výlučně k protipovodňové ochraně. V případě Skaličky jde o boční poldr, který nepřehradí řeku, ale voda do něj řízeně nateče až při povodni a sníží tak průtok ve vlastním korytě Bečvy. Poldr se využije během povodní, kdy se naplní, a tím se sníží povodňová vlna a omezí případné škody. Na rozdíl od vodní nádrže neumožňuje suchý poldr hospodařit se zásobami vody například nadlepšováním průtoku v období sucha.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. února 2023, 11:05 štítky: Skalička, VD Skalička,