Povodí Moravy zahájilo stavbu mokřadu u Plumlovské přehrady

Stavba mokřadu, který bude přirozeným způsobem čistit přitékající vodu do Plumlovské nádrže, je zahájena. Dělníci začnou v nejbližších dnech s výstavbou hráze z hrubého kameniva, která bude sloužit ke stabilizaci mokřadu. Stavba přijde na cca 3mil. Kč.

MOSTKOVICE: Hráz v délce 110m oddělí mokřad od samotného prostoru Plumlovské nádrže a zajistí udržení vody, která je nezbytná pro růst mokřadní vegetace. „Vhodná kombinace vodního a mokřadního biotopu v této litorální zóně dokáže částečně odstranit zvýšený přísun živin ve vodě,“ upřesnil Jan Hodovský, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.

Po vybudování hráze bude následovat modelování terénu a koryt vodních toků Hloučely a Kleštínku. Samotné osazení litorálního pásma vhodnou vegetací proběhne na jaře příštího roku. Rostliny zde budou vysazeny ve spolupráci s ochranářským občanským sdružením. Mokřad je budován tak, aby byl stabilním prostředím, nevysychal nebo nevymrzl. Na konci jara příštího roku se pak do přehrady vrátí škeble a velevruby. Rybáři následně začnou se zarybňováním Plumlovské nádrže a pokusí se dosáhnout co největší rovnováhy mezi nedravými a dravými rybami, aby dravé ryby mohly alespoň po určitou dobu regulovat početnost drobných kaprovitých ryb, které se úspěšně množí.

Vodní nádrž v Plumlově začalo Povodí Moravy, s.p. vypouštět v září roku 2009. Koncem roku 2010 zahájili stavbaři bagrování dna a loni na podzim začali s rekonstrukcí návodního líce a vypouštěcí věže. V současné době se nádrž napouští přes srážedla fosforu a hladina je nyní na kótě 269,3m n.m. I po vybudování všech opatření bude na nádržích v Plumlově jakost vody vždy závislá především na teplotách, velikosti průtoků a kázni obyvatel okolních obcí.

publikováno 2. prosince 2013, 08:03 štítky: Plumlov, rekonstrukce vodního díla, mokřad, čištění vodní nádrže,