Průtoky v řekách jsou vlivem sucha podprůměrné, nejnižší jsou v povodí Bečvy

Hranice sucha je v současnosti dosažena na 35 z 200 měřících stanic v povodí Moravy a Dyje. Nejvíce je postiženo povodí řeky Bečvy, ve kterém hranici sucha dosáhlo 10 měřících stanic. Stavy sucha hlásí ale také přítoky řeky Dyje nad vodním dílem Vranov, řeky Třebůvka, Litava, Brtnice, Rokytná, Trkmanka nebo Kyjovka. Nízký stav průtoků nadlepšují nádrže, které jsou v současné době naplněné v rozmezí 60 – 97 %.

Průtoky v tocích jsou v porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry na desítkách míst podprůměrné a dosahují jen 4–60 % normálu. Bouřky, které minulý týden prošly přes naše území, nezpůsobily výraznější vzestupy hladin na tocích. Za poslední týden jsou nejvyšší srážkové úhrny zaznamenány ve stanicích Boskovice (27,6 mm/týden), Slušovice (18,4 mm/týden) a Jimramov (14 mm/týden).

„Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod,“ říká generální ředitel povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák. Nově byla vydána opatření obecné povahy zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží na území obcí s rozšířenou působností Přerov a Valašské Meziříčí. Rožnov pod Radhoštěm vydal zákaz „povolených nakládání s povrchovými vodami (odběr)“ dle § 109 odst. 1 vodního zákona pro celý správní obvod a i nadále platí přijatá opatření v obcích Víska na Blanensku, Moravský Krumlov a Třebíč.

I přes významné dlouhodobé poklesy průtoků ve vodních tocích zabezpečují všechny významné nádrže ve správě Povodí Moravy, s.p. své vodohospodářské funkce. „Pod vodními díly jsou dodržovány odtoky stanovené platnými manipulačními řády tak, aby byly zajištěny potřebné průtoky pro zachování biologického života v řekách. Také jsou zajištěny povolené odběry, zejména odběry pitné vody a vody pro závlahy. Zvyšování současných odtoků zatím není zapotřebí. Naopak je vhodné zadržet vodu v nádržích pro případ, že by suché počasí pokračovalo,“ doplňuje generální ředitel. Za poslední týden vypustily nádrže do řek o 2 mil. m3 více vody, než do nich přiteklo. Nejvíce dotovanými řekami jsou Dyje, Jihlava, Svratka a Svitava. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 60 % (VD Letovice) až po 97 % (VD Bystřička). Vodní nádrže jsou tedy připraveny na dlouhodobější pokrývání uvedených potřeb.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 4. srpna 2017, 14:28aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:12 štítky: sucho,