Rekonstrukce hráze vodního díla Plumlov vrcholí, veškeré opravy skončí v polovině října

Sdružení firem IMOS Brno, a.s. a DIS, spol. s r.o. dokončují veškeré práce související s rekonstrukcí hráze vodního díla Plumlov. Za současného napouštění nádrže ještě instalují zábradlí a osvětlení na koruně hráze. Vše by mělo být hotovo do poloviny října 2013. 

PLUMLOV – Stavbaři ze Sdružení Plumlov dokončují opravy vodního díla s mírným předstihem, než uvádí stanovený harmonogram. Zbývá dokončit několik metrů zábradlí a nainstalovat osvětlení na koruně hráze. Zároveň probíhá průběžné sečení porostu a následné vápnění dostupných ploch, které budou postupně zaplavovány. „V současné době je hladina vody v nádrži na kótě 267,5 m n.m. a stále roste v závislosti na srážkách“, uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Zopakoval, že oprava plumlovské hráze za 136 milionů korun je jednou z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Oprava plumlovské hráze patří mezi jednu z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Náročná byla zejména sanace podloží před návodní zdí štěrkopískovými pilíři a stavba nového mostu. Řešení stability návodního líce bylo navrženo v celé délce a šířce hráze. Po provedené úpravě příčného profilu tam vložili těsnící fólii a hráz stavbaři zhutnili násypem při návodním líci. Stabilizační část byla nasypána z lomového kamene a návodní líc získal opevnění kamennou dlažbou do cementové malty po korunu hráze, která se dočkala i nového povrchu, zábradlí, osvětlení a dalšího vybavení.

„Hráz nyní po provedené opravě dokáže převést až desetitisíciletou kontrolní povodňovou vlnu,“ uzavřel generální ředitel Radim Světlík.

Napouštění zahájili vodohospodáři v srpnu 2013 přes nainstalovaná srážecí zařízení k eliminaci zdrojů znečištění na všech přítocích. Použitá technologie se již osvědčila na Brněnské přehradě, kde spolu s aerací dokázala zastavit každoroční masivní výskyt sinic. Síran železitý totiž vysráží fosfor jako základní živinu takovým způsobem, že už není pro sinice použitelná. Projekt „Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí vodního díla Plumlov“ asi za 300.000 Kč zpracovává firma Dopravoprojekt.

„Jedná se však jen o zástupné a dočasné opatření před tím, než budou vybudovány kvalitní čistírny odpadních vod na přítocích,“ zdůraznil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Zkušenosti z loňské sezóny na výše položeném Podhradském rybníku podle něj potvrdily, že splašky znečištěná voda by dál tekla do Plumlovské přehrady a zcela by znehodnotila provedené práce za miliony korun. Dalším z opatření správce toku na získání a udržení čistoty vody je i vybudování tzv. litorálních zón, které dokáží částečně odstranit zvýšený přísun živin ve vodě.

Vodní nádrž v Plumlově začalo Povodí Moravy, s.p. vypouštět v září roku 2009. Koncem roku 2010 zahájili stavbaři bagrování dna a loni na podzim začali s rekonstrukcí návodního líce a vypouštěcí věže. I po vybudování všech opatření bude na nádržích v Plumlově jakost vody vždy závislá především na teplotách, velikosti průtoků a kázni znečišťovatelů. „O tom, zda nakonec nádrže zůstanou v následujících letech bez sinic, rozhodnou sami obyvatelé Plumlova a okolních obcí, představitelé Olomouckého kraje i Mikroregionu Plumlovsko,“ uzavřel generální ředitel Radim Světlík. 

publikováno 2. října 2013, 12:07aktualizováno 2. října 2013, 12:16 štítky: Plumlovská přehrada, rekonstrukce vodního díla, Hloučela, vodní dílo Plumlov,