Řeky jsou na jihu Moravy, Vysočině a Zlínsku pod normálem

V povodí Moravy byly hladiny po většinu týdne při mírném kolísání vcelku setrvalé a celkové změny se pohybovaly mezi +13 a -25 cm. Průměrné týdenní vodnosti toků byly celkově větší v povodí Moravy, kde nejvodnější bylo povodí Bečvy.

V méně vodných tocích povodí Dyje teklo relativně nejméně dolní Jevišovkou, Svitavou a Litavou. Podobně i průměrné průtoky neovlivněných toků zůstaly v porovnání s dlouhodobými březnovými průměry v celém povodí podprůměrné s 25 až 65 % průtoku. Nejmenší průměrné průtoky se vyskytly v povodí Hloučely, Romže, Brodečky, Řečice, Pstruhovce, Jevišovky, Bělé a Litavy (7 až 17 % dlouhodobého průměru pro měsíc březen). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 69,6 m³/s, což je 58 % dlouhodobého měsíčního průměru, a Dyjí v Ladné 20,2 m³/s, tedy 30 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Většina toků na jižní Moravě, Vysočině a na Zlínsku je aktuálně pod hladinami normální vodnosti.

Průtok Svratky ve Veverské Bítýšce je na 19% dlouhodobého měsíčního průměru, Svitava v Letovicích na 25%, Oslava v Oslavanech na 21%. Na hranici sucha klesla Jevišovka v Božicích (6% dlouhodobého měsíčního průtoku), Litava v Brankovicích (8%) a Jihlava v Ivančicích (16%). Největší moravskou řekou Moravou ve Strážnici teče 34%, což je 41 m³/s.

Svratkou v Dalečíně protéká 23%, Balinkou v Balinách 20% a Oslavou v Nesměři 18% dlouhodobého průměru pro měsíc březen.

Ve Zlínském kraji jsou hladiny řek při srovnání se statistikami pozorovaných průtoků k dnešnímu dni pod hranicemi normální vodnosti. Moravou v Kroměříži teče 39%, Dřevnicí ve Zlíně 25% a Olšavou v Uherském Brodě 22% dlouhodobého měsíčního průměru.

V Olomouckém kraji je většina toků v normálu. Podnormální vodnost hlásí Romže ve Stražisku, Třebůvka v Lošticích a Morava v Moravičanech (13%, 19% a 27% dlouhodobého měsíčního průměru).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce v povodí Moravy a Dyje k 13. 3. 2017 činil cca 45,8 mil. m³.

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází u většiny nádrží k plnění uvolněných zásobních prostor. V tomto ohledu se Povodí Moravy, s.p. připravuje na případné sucho, aby mohlo zajistit minimální průtoky pod vodními díly a odběry surové vody. V závislosti na přítocích vodohospodáři operativně upravují odtoky (např. Brno, Vranov, Bystřička, Karolinka, Nové Mlýny, Opatovice, Plumlov). Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 55 % (Letovice), 60 % (Vír), 66 % (Brno) až po 100% (Nové Mlýny, Bojkovice). Při srovnání s minulým týdnem došlo v brněnské přehradě k zvednutí hladiny o 35 cm nahoru, ve Vranově o 43 cm, v Boskovicích o 6 cm a v Ludkovicích o 12cm.

V následujících dnech se očekává postupně mírné oteplení a ve druhé polovině týdne doprovázené dešťovými srážkami. Lze předpokládat vcelku převážně setrvalé stavy hladin při mírném kolísání průtoků a v závěru týdne přechodné vzestupy na horských tocích vlivem odtávání zbytků sněhové pokrývky.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 17. března 2017, 12:13aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:14 štítky: průtoky, nádrže,