V Přerově probíhá každoroční rozhrnování štěrků

Povodí Moravy provádí na přerovském jezu každoroční srážku hladiny. Vypuštěná jezová zdrž vodohospodářům umožní přístup do celoročně zatopeného nadjezí i ke konstrukčním částem jezu. Proběhne rozhrnutí štěrků v nadjezí a údržba jezových částí. Práce jsou naplánované do pátku, kdy Povodí Moravy začne jez opět napouštět. 

V pátek 21. července večer začali pracovníci Povodí Moravy postupně vyhrazovat přerovský jez a vypouštět vodu z celého nadjezí. Takzvaná srážka potrvá týden, během kterého vodohospodáři provedou kompletní prohlídku a údržbu jezové konstrukce, kontrolu břehového opevnění v nadjezí a především úpravu štěrkových lavic, které snižují průtočnost koryta řeky. Práce zahájili v sobotu. Bagry rozhrnují štěrky v nadjezí samotného jezu nad a pod železničním mostem, v lokalitě U Loděnice a v lokalitě Tyršova mostu. Snížení hladiny na jezu Přerov vytváří pro rozhrnutí štěrků optimální podmínky.

Rozhrnování štěrků, kontrolu jezu a nadjezí provádí Povodí Moravy v Přerově každým rokem, kdy sníženou hladinu využije k rozhrnutí nánosu v intravilánové části města Přerova. „Štěrk přemístěný do proudnice je transportován dále po toku, kde se znovu usazuje. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody. Snížená hladina umožní také přístup a prohlídku protipovodňových opatření, které jsou v průběhu roku pod vodní hladinou,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Po dokončení prací v nadjezí i na jezu samotném začne Povodí Moravy jezovou zdrž opět napouštět. Zahájení napouštění je naplánované na pátek 28. července. Srážka je pečlivě a s velkým předstihem naplánovaná a úředně schválená. Pravidelná údržba zařízení jezu a jeho částí probíhá v Přerově pravidelně každým rokem v tomto období. Celá akce probíhá za biologického dohledu, který monitoruje vypuštěné nadjezí jezu Přerov i probíhající práce.

Přerovský jez slouží k zadržování a vzdouvání vody. Z nadjezí probíhá odběr vody pro průmyslové využití. Vzdutá hladina umožňuje v intravilánu Přerova rekreační využití celého nadjezí, provozování plavby, vodních sportů a dalších aktivit. Jez slouží ke stabilizaci sklonových poměrů řeky Bečvy v městském úseku toku a toku pod jezem a slouží k útlumu energie při větších průtocích, aby se ochránil níže ležící tok. Za nízkých průtoků naopak umožňuje zadržení vody v nadjezí pro udržení života v toku a umožnění odběrů i při nízkých průtocích. Jez tedy podporuje hospodaření s vodou, jejíž význam se v posledních letech výrazně posiluje.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. července 2023, 12:31 štítky: Přerov, srážka jezu,