Zachycená voda ve vodních nádržích může letos sehrát klíčovou úlohu

V současné době je řada nádrží zcela plná, u ostatních dochází k plnění zásobních prostorů. S následky loňského sucha se nejpomaleji vyrovnávala přehrada Vír, která byla ještě loni v listopadu zaplněná z 39 %, ale díky příznivému průběhu tání sněhové pokrývky se již podařilo i tuto nádrž zcela naplnit.

Hladiny vodních toků stoupaly při oblevě a srážkách především o uplynulém víkendu. „Nejvíce stoupla hladina toku Moravy, a to až o 100 cm, u ostatních toků vzestupy nepřesahovaly 10 až 35 cm. Ve třech profilech hladina dosáhla úrovně 1. SPA, a to pod VD Karolinka, na Svratce v Dalečíně a Loučce ve Skryjích. Zvýšené průtoky jsme využili při plnění vodních nádrží, které se nám ve většině případů již podařilo naplnit. Zásoby vody, kterých se nám podařilo docílit, budou představovat naprosto klíčovou úlohu, pokud bude letošní rok podobný jako předchozí roky,“ vysvětluje ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy, s. p.

Několik let přetrvávající sucho je i přes letošní relativně bohaté zásoby vody ve sněhu patrné v půdních profilech a velká část území se i na počátku jara potýká s deficitem půdní vláhy. Ani předpovědní modely nedávají některým oblastem na Moravě velké šance, že by půda dosáhla v následujícím měsíci normálních hodnot půdní vlhkosti.

Aktuálně jsou však plná významná vodní díla, která zásobují obyvatelstvo pitnou vodou, např. VD Mostiště, VD Hubenov, VD Vranov, VD Slušovice, VD Karolinka, VD Bojkovice, VD Ludkovice. Na dalších nádržích pokračuje plnění zásobních prostorů, jedná se např. o VD Nová Říše (naplněnost 79 %), VD Landštejn (naplněnost 96 %) a VD Letovice (naplněnost 55 %). Přehrady i nadále zabezpečují průtoky v tocích pod nádržemi, odběry pro vodárenské účely i další povolené odběry. Průměrné průtoky v řekách jsou oproti dlouhodobému březnovému průměru stále většinou podprůměrné až průměrné a pohybují se v rozmezí 45 až 200 %.

Významné množství vody zajistila v uplynulých dnech lužním lesům v oboře Soutok vodní nádrž Nové Mlýny, a to jako preventivní opatření proti suchu s ohledem na jejich kritický stav. „Objem vody vypuštěné z Nových Mlýnů při tzv. povodňování lužních lesů představoval 28 mil. m³. Došlo tak k navýšení průtoků v řece Dyji pod nádrží a následné napuštění jednotlivých nápustných kanálů obory pro faunu a flóru v této oblasti. Vodou z nádrže tak bylo možné doplnit mokřady, tůně, terénní deprese a drobné toky v oboře,“ popisuje přínos provedeného opatření Tůma.

Ještě loni v listopadu nebyly některé přehrady dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy naplněné ani z poloviny. Díky zásobám vody ve sněhu a příznivému průběhu tání se však situace výrazně zlepšila. V povodí řeky Dyje již aktuálně došlo k odtání veškerého sněhu, v horských oblastech Jeseníků a Beskyd se však stále ještě nachází přibližně 106 mil. m³ vody v podobě sněhu. „Na území povodí Moravy a Dyje dochází k pozvolnému odtávání sněhové pokrývky, na horních částech toků máme zvýšené průtoky. Situaci pečlivě sledujeme, přestože v tuto chvíli povodně nehrozí,“ dodává Tůma. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. března 2019, 13:38aktualizováno 21. března 2019, 13:39 štítky: sucho, hydrologická situace, Nové Mlýny,