Ekolog – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Ekolog 

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, U Dětského Domova 263, Olomouc 772 11 

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • VŠ nebo SŠ se zaměřením na ekologii, případně zaměření obdobného charakteru, praxe výhodou
 • Znalost zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Znalost zákona č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon
 • Zkušený uživatel PC
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání
 • Řidičské oprávnění sk. B
 • Dobrý zdravotní stav

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • zabezpečuje agendu související s břehovými a doprovodnými porosty toků
 • zpracovává podklady pro výběrová řízení pro dodavatele na křovinové akce, mýcení a zdravotní probírky a údržbu břehových porostů
 • zúčastňuje se projednávání koncepcí, dokumentací i činností vlastních i cizích akcí s cílem chránit ekologické zájmy organizace
 • spolupracuje s orgány státní správy a projekčními organizacemi, dle potřeb řeší zásahy do zvláště chráněných částí území, výjimky k ZCHD, plány péče chráněných území.
 • podílí se na zpracování speciálních dokumentací týkajících se revitalizací říčních systémů (ŘS)
 • zodpovídá za zákonné nakládání s odpady dle "Plánů odpadového hospodářství", které rovněž zpracovává v souladu s platnou legislativou.
 • odpovídá za zákonné zajištění nakládání s vodami u závodu zejména dle § 8 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších novel, na úseku odběrů vod a jejich likvidaci (domovní ČOV)

Bližší informace: Ing. Zdeněk Děrda, ředitel závodu Horní Morava, tel. 585 711 216, David Čížek, DiS., pověřený vedením provozního úseku, tel. 583 301 292, Cizek.david@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail soukup@pmo.cz do 30. 6. 2024. První kolo bude realizováno vyhodnocením zaslaných životopisů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 29. května 2024, 14:10aktualizováno 12. června 2024, 07:52 štítky: kariéra, volná pracovní místa, pracovní nabídka,