Iontový chromatograf Dionex ICS 2000

Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji

Iontový chromatograf Dionex ICS 2000.

Technický popis: Dionex ICS 2000 Ion Chromatography Systém with Degaser, Full EG Control, Base Configuration, Chromeleon 6.7, TCC-100 (Thermostatted Colum Compartment) with PEEK Motorized Switching Valve, , Dionex AS Autosampler.

Přístroj je opotřebený. Vyhodnocovací technika je zastaralá. 

Základní výše kupní ceny je stanovena dle znaleckého posudku č. 1056 – 08 – 2023 na 34 000 Kč bez DPH, tj. 41 140 Kč s DPH. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku přístroje po dohodě na tel. č. 541 637 350 – Ing. Marek Burian, Ph.D., vedoucí VH laboratoří Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11. 

Přístroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny. Zájemce o koupi musí podat svoji nabídku v zapečetěné obálce s označením „IC Dionex ICS 2000– nabídka – neotevírat“, kterou zašle doporučeně na adresu Povodí Moravy, s.p. VH laboratoře, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nebo předá osobně na podatelně na výše uvedené adrese sídla podniku.

Nabídka zájemce musí obsahovat jméno a příjmení zájemce, adresu, telefonní kontakt a výši nabízené kupní ceny.

Příjem nabídek bude ukončen dne 18. 92023 v 9:00 hodin. O výsledku nabídkového řízení bude z administrativních důvodů informován pouze vítěz nabídkového řízení a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od ukončení příjmu nabídek. Uchazeči, kteří neobdrží do 14-ti kalendářních dnů sdělení o výsledku nabídkového řízení, nejsou vítězi nabídkového řízení. 

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, a to bez udání důvodů. 

Identifikace přístroje:

Značka a typ přístroje: Dionex ICS 2000 Ion Chromatography Systém, výrobní číslo 06050001

Výrobce: Dionex

Rok výroby: 2006

 

publikováno 12. září 2023, 08:36aktualizováno 12. září 2023, 08:36 štítky: prodej majetku, prodej,