Drenážní voda

Voda zachycená a odváděná odvodňovacími zařízeními do vodního recipientu.

Mohlo by vás zajímat: