Hráz

Stavba, jejímž účelem je vytvářet prostory pro akumulaci vody (vodní nádrže), kanály a koryta pro vedení vody, zadržovat splaveniny nebo bránit vodě v zaplavení chráněných míst.

Mohlo by vás zajímat: