Hydrotechnika

Obor, který se zabývá technickou problematikou hospodaření s vodou ve vodních tocích a ve vodních nádržích. Dále se věnuje problémům ochrany před škodlivými účinky vody, využití toků a nádrží pro plavbu a využití vodní energie.

Obor, který se zabývý výzkumem, navrhováním a výstavbou staveb, souvisejících bezprostředně s vodními útvary.

Mohlo by vás zajímat: