Jakost vody

Charakteristika složení a vlastností vody pro určení její vhodnosti k určitému účelu; v obedcném smyslu charakteristika vody, zjišťovaná hodnocením souboru ukazatelů pro účely klasifikace a srovnávání vod.

Ukazatele jsou fyzikální (např. teplota, hustota), chemické (např. výskyt jednotlivých prvků – těžkých kovů, kovů, polokovů – fosforu apod.) a biologické (např. počet buněk sinic, jednobuněčných i vícebuněčných organizmů, vodních živočichů apod.).