Plánování v oblasti vod

Soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát; je tvořeno Plánem hlavních povodí České republiky, plány oblastí povodí a programy opatření

Mohlo by vás zajímat: