Povodňová prohlídka

Prohlídka, kterou provádí příslušný orgán, aby zjistil, zda nejsou na vodním toku a přilehlém území, na objektech a zařízeních na toku i v inundačním území závady, které by mohly způsobit nebo zvýšit nebezpečí za povodně.

Mohlo by vás zajímat: