Povodňový plán

Podrobné rozdělení úkolů jednotlivých orgánů, organizací a občanů při zajišťování ochrany před povodněmi.

Dokument, který obsahuje zejména způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu či organizaci a přípravu zabezpečovacích prací.

Mohlo by vás zajímat: