Průtok

Množství vody, která proteče určeným profilem za sekundu. Většinou se uvádí v m= 1000l. Dále objem nebo hmotnost specifikované substance, proteklé profilem za jednotku času, například průtok dnových splavenin.

Synonymum-průtočné množství.