Údolnice

Křivka, spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím. Sklon údolnice určuje sklon údolí. V daném místě určuje údolnice směr s nejmenším spádem.