Vnitřní vody

Vody, které se vyskytují na území chráněném vodohospodářskými díly (hrázemi) před zaplavením za povodní a které nemohou při zvýšeném vodním stavu v recipientu odtékat přirozeným způsobem.

Mohlo by vás zajímat: